Aarhus Universitets segl

Kortlægning som overvågningsstrategi i belastede boligområder

Formålet er at bruge monitorerings- og visualiseringsmetoder til at skabe kort der forbinder bestemte oplevelser til bestemte steder, og som dermed kan bidrage til planlægningen af initiativer der sigter mod at sænke kriminalitet og hærværk i udsatte boligområder. Denne kortudvikling vil foregå i samarbejde med beboerne i områderne. Teoretisk vil der, med inspiration fra teorier indenfor felterne Science and Technology Society og brugerdreven innovation & deltagende design, blive lavet en begrebsramme hvor mobil monitorering, visualiseringsmetoder og brugerinvolvering står centralt.

Kontakt:
Louise Nørgaard Glud
Ph.d.-studerende
E-post: lulleng@hum.aau.dk