Aarhus Universitets segl

Forebyggelse af kriminalitet med videoovervågning i boligforeninger

I den nærmeste fremtid forventes det, at videoovervågning vil blive indført på offentlige arealer i en række danske boligforeninger som et kriminalpræventivt og tryghedsskabende tiltag. Projektet undersøger implikationerne deraf. Projektet lægger særligt vægt på at undersøge samspillet mellem opfattelser af tryghed, videoovervågning og de metoder, som benyttes til at vurdere videoovervågningens effekter. Der stilles overordnet følgende spørgsmål:

  • Hvordan italesættes tryghed i både implicerede boligforeninger og i samfundsdebatten, og hvilke effekter har indførslen af videoovervågning derpå?
  • Hvordan vurderes effekterne af videoovervågning, både lokalt og videnskabeligt?
  • Hvordan spiller videoovervåning sammen med andre tryghedsskabende tiltag i boligforeningen?

Projektet tager teoretisk udgangspunkt i aktør-netværks teori, og vil bl.a. gennem deltagende observation og interviews følge implementeringen af videoovervågning i to boligforeninger og de efterfølgende vurderinger af videovervågningens effekter.

Kontakt:
Christopher Gad
Adjunkt, ph.d.
Epost: chga@itu.dk
Telefon: 7218 5173
Mobil: 3029 3097

Peter Lauritsen
Lektor, ph.d.
E-post: peter@imv.au.dk
Telefon: 8942 9245
Mobil: 2398 2295