Aarhus Universitets segl

Overvågning i Danmark

"Overvågning i Danmark" undersøger overvågningspraksis i to organisatoriske sammenhænge: dansk politi og boligselskaber. Disse organisationer er bl.a. valgt, fordi de er involveret i væsentlige dele af den overvågning, som iværksættes i disse år. Projektet beskriver, hvordan de to organisationer former overvågningsteknologierne, men også hvordan teknologierne medvirker til at forme organisationerne. Det teoretiske udgangspunkt for dette arbejde findes i Science and Technology Studies (STS) herunder især i aktør-netværks-teori (ANT). Dette suppleres med post-fænomenologiske begreber, som bl.a. gør det muligt at forholde sig til overvågningens etiske dimensioner.

Det samlede projekt rummer 5 delprojekter:

  1. Politiarbejde og videoovervågning.
  2. Brug af DNA i opklaringsarbejde.
  3. Forebyggelse af kriminalitet med videoovervågning i boligforeninger.
  4. Kortlægning som overvågningsstrategi i belastede boligområder.
  5. Overvågningsbegreber, -teori og -etik.

Projektet vil være et dansk bidrag til COST Aktionen ISO0807 "Living in Surveillance Societies".

Projektet er støttet af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation og løber frem til sommeren 2013.